Privacyverklaring

In deze privacyrichtlijn van natuurcamping Juritz wordt beschreven hoe de Camping Juritz, gevestigd te Unterfeistritzerstrasse 41 in 9181 Feistritz i. Ros. gegevens over u verzamelt en verwerkt, wanneer u onze website bezoekt. Door deze website te blijven gebruiken, stemt u ermee in dat uw gegevens in overeenstemming met deze verklaring worden verwerkt.

Privacy

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.

In de regel is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Als er op onze pagina's persoonlijke gegevens zoals naam, adres of e-mailadres worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis.

Privacycoördinator

U kunt onze privacycoördinator bereiken via:

Camping Juritz
Aan privacycoördinator
Unterfeistritzerstrasse 41 
9181 Feistritz i. Ros. 
Telefoon: +43-4228-2115
E-mail: [email protected]

Orderverwerker, ontvanger

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de ondersteuning van orderverwerkers die ons helpen bij het aanbieden van de diensten (bijv. webhosts, verzenddienst e-mail-newsletter).

 • GO.WEST Communications GmbH
 • Hetzner Online GmbH
 • xLab Software Engineering
 • Cloudflare, Inc
 • CleverReach
 • Google / Adobe (webfont-aanbieders)

Deze verwerkers zijn verplicht om uw persoonsgegevens strikt te beschermen en mogen uw persoonsgegevens niet verwerken voor een ander doel dan het aanbieden van onze diensten.

Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan dienstverleners die deel uitmaken van de economische keten, bijvoorbeeld banken (bij overschrijvingen naar u), belastingadviseurs (als u in onze boekhouding voorkomt), leveranciers van verzendingsdiensten (bij verzending naar u) etc.

 • Individuele lijst

Contactformulier

Na verzenden van het contactformulier worden de door u ingevoerde persoonsgegevens door de functionaris voor gegevensbescherming verwerkt met het oog op de verwerking van uw vraag op basis van de toestemming die u door verzending van het formulier hebt gegeven

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Bij niet-beschikbaarstelling kunt u uw verzoek niet overmaken en kunnen wij deze niet verwerken.

U hebt het recht uw toestemming op elk ogenblik via een schriftelijke kennisgeving in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden. 
De gegevens worden verder verwerkt, wat met de oorspronkelijke verwerkingsdoelen te verenigen is, op dezelfde juridische grondslag, tot bezwaar wordt aangetekend. In dat geval worden de gegevens doorgestuurd naar de leverancier van verzendingsdiensten.

U heeft op elk ogenblik het recht bezwaar te aan te teken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing door ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt met het oog op directe marketing.

E-mail-newsletter

Door het selectievakje aan te vinken, geeft u toestemming voor het verwerken van de door u verstrekte persoonsgegevens met het oog op het informeren over aanbiedingen en nieuws via een e-mail-newsletter door de privacyverantwoordelijke, tot u om intrekking vraagt of bezwaar aantekent.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Als u uw toestemming niet geeft, volgt hier enkel uit dat u geen e-mail-newsletter zult ontvangen.

U hebt het recht uw toestemming op elk ogenblik in te trekken via een schriftelijke kennisgeving of door op de link voor afmelden te klikken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.

Op dezelfde manier kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt met het oog op directe marketing in de vorm van een e-mail-newsletter.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies maken websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gebruikt om informatie op te slaan. Wanneer een website wordt bezocht, kan de website een cookie op de computer van de bezoeker van de website plaatsen. Als de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, kan de website de gegevens in de eerder opgeslagen cookie uitlezen en zo bijvoorbeeld bepalen of de gebruiker de website eerder heeft bezocht en in welke delen van de website de gebruiker bijzonder geïnteresseerd was.
In de Duitstalige Wikipedia vindt u meer informatie over het onderwerp Cookies..

De cookie-instellingen wijzigen

In de instellingen van de webbrowser kan de gebruiker bepalen hoe de webbrowser omgaat met cookies, welke cookies worden toegestaan of geweigerd. Waar deze instellingen zich precies bevinden, hangt af van de respectieve webbrowser. Meer informatie hierover kunt u raadplegen via de helpfunctie van de respectieve webbrowser.

Als het gebruik van cookies is beperkt, kunt u mogelijk niet meer alle functies van deze website in hun volle omvang gebruiken.

Server logfile

Met het oog op de bewaking van het technische bedrijf en het verhogen van de bedrijfsveiligheid van de webserver vanwege het overheersende legitieme belang van de verantwoordelijke (technische veiligheidsmaatregelen) verwerkt deze website de volgende persoonsgegevens in een logbestand op de server (zie Combined Log Format):

 • IP-adres
 • Tijdstempel
 • Geraadpleegde inhoud
 • Verwijspagina 
 • Browseridentificatie

Deze gegevens worden slechts tijdelijk opgeslagen voor een periode van 10 dagen. Daarna worden de gegevens automatisch gewist.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LCC ("Google") vanwege het overheersende legitieme belang (analyse van het gebruik van de website). Daartoe hebben wij met Google een contract gesloten voor het verwerken van ordergegevens.

Wanneer onze website wordt opgeroepen, wordt via software een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht en worden gegevens overgebracht naar de servers van Google, waarvan sommige zich in de Verenigde Staten bevinden. Google Analytics maakt bovendien gebruik van cookies voor de opslag van informatie over de websitegebruiker en voor de analyse van het gebruik van de website door de websitegebruiker.

Deze website maakt gebruik van de functie “IP-anonimisering”. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort en op die manier geanonimiseerd. Alleen in uitzonderlijk gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort.

Volgens informatie van Google zal Google de verzamelde gegevens gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om overige prestaties met betrekking tot het websitegebruik en het internetgebruik te leveren.

Google zal deze informatie eventueel ook aan derden overhandigen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken.
Gedetailleerde informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google of van Google Analytics.

Google Analytics deactiveren

U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens op onze website in het algemeen voorkomen door uw webbrowser in te stellen op “Do Not Track”. Onze website houdt rekening met het signaal "Do Not Track” dat uw webbrowser vervolgens naar alle websites stuurt.

U kunt het verzamelen van uw gebruikersgegevens door Google Analytics op alle websites in het algemeen voorkomen door de via volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren..

Uw rechten

U hebt het recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor zover de rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens uw toestemming heeft of een met u gesloten contract bestaat, hebt u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt het recht om uw eventueel gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens tot aan het intrekken wordt door het intrekken niet aangetast.

U hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt met het oog op directe marketing.

Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, [email protected]).

made with passion by GO.WEST GO.WEST Communications GmbH